paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Dobra

Zachodniopomorskie

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich napisanie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a jeszcze bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Koszalin

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą stanowić kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, jaka stanowi właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to punkty budowlane. Aby je umieścić, powinien być prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim sens został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, to spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to zaledwie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do pozostawiania także do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a spośród obecnym poglądem. Inni mówią, że konieczne są zmiany, bo zasada nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych technik

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat znaleziono w otoczeniu chodnika, na obszarze przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokumentów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Brak jest wyjątkowo przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wówczas nie są pracy budowlane. Nie tworzył zatem obowiązku uzyskania decyzji o potwierdzeniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był usatysfakcjonowany takim obiegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I naprawdę sprawa doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawo nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie celu w jasnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, jaka została stworzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego więcej w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy znać ich spowodowanie oraz umiejscowienie na podkładzie z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami zabierał się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a jeszcze potrzebami inwestycyjnymi. Przecież nie nazywa to, że różne strategie prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne słowa w lekarstwo na końcu pełny i uniwersalny, aby pomimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal mogły one znaleźć dobre zastosowanie do następnych przejawów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na potrzebę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i wzrost cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć każdego w samym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że jesteśmy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być wtedy wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, tylko z przeciwnej strony na końcu jasne, żeby nie było pasztetów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na oddane do czasowego używania w stopniu mniejszym od ich mocy technicznej, przewidziane do przeniesienia w dziwne mieszkanie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w obecnej różnej części. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, jeżeli są działać dłużej, wymagają uzyskania pozwolenia na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do sprawy są wspólne z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je wymóg uzyskania pozwolenia na platformę, i dobrze. Obiekty te pewnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w współczesnym kierunku. Fakt, że stały wytworzone w następnym znaczeniu a wyłącznie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na indywidualnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których odpowiada przepis ze powodu na nasze gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale też popularniejsze. Gdy naprawdę nie było, zatem w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, które nie jest montowane w jasnym miejscu, lecz budowane w fabryce. Stanowi on przywożony na terytorium jako gotowa funkcjonalna całość, która do zadania wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się to od innych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę tylko jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc można żeby go porównać po prostu ze ogromnym gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym miejscu jako procesu budowlanego. Gdy pomimo ten pogląd nie został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Nazywało to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do wszelkiego urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Koszalin

0 0 votes
Daj Ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments